Hur fungerar Botox?

Botox är ett läkemedel som har använts inom sjukvården i 20 år. Botox verkar genom att begränsa nervsignalerna till valda delar av ansiktsmuskulaturen så att de inte anspänns och därigenom skapar rynkor i de områden som behandlas. Efter behandlingen blir din hud snabbt slät och fri från rynkor. De muskler som inte behandlats fortsätter att fungera som vanligt.

En vanlig missuppfattning är att Botox totalt förlamar muskulaturen i ansiktet på ett onaturligt sätt men så är inte fallet. Vid behandlingen strävar vi efter att begränsa de vanemässiga och omedvetna anspänningsuttrycken utan att för den delen förhindra ditt sätt att uttrycka dig. En rätt utförd behandling skall inte märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och vital ut.

Botox nervsignalbegränsande effekt gör också att ämnet med stor framgång kan användas för att behandla spänningshuvudvärk, migrän och tandgnissel.

Behandling med Botox är inte särskilt smärtsam eftersom den sker med en mycket tunn nål. Effekten kommer inom några dagar och sitter i 3-6 månader.

Riskerna vid behandling med Botox är att anse som små och i de fall där komplikationer förekommer är de som regel snabbt övergående. Vanligaste komplikationen är blåmärke efter nålstick.

På Vendelakliniken ingår alltid en kostnadsfri påfyllning med Botox inom fyra veckor efter den första behandlingen.

Botox_FoE

Före och efter behandling med Botox runt ögon

Botox – Behandlingar i ansiktet

Varje gång vi ler, ilsknar till eller kisar spänns den underliggande ansiktsmuskulaturen vilket framkallar rynkor och linjer i ansiktet. Som ett resultat av stigande ålder tenderar dessa uttrycksrynkor och linjer att bli kvar och synas även efter ansiktsuttrycket övergått. Detta kan få oss att se äldre ut än vi är och i vissa fall kan det orsaka ett intryck av oro, trötthet eller nedslagenhet utan att vi på något sätt upplever denna sinnesstämning.

Behandling med Botox är många gånger en mycket effektiv metod för att minska rynkor i ansiktet. Behandlingen går fort och känns inte speciellt mycket. Resultatet börjar synas efter några dagar och full effekt uppnås oftast efter 7-10 dagar.

Behandlingsområden

 • Rynkor i pannan

 • Rynkor mellan ögonbrynen

 • Rynkor runt ögonen (kråksparkar)

 • Sura mungipor

 • Hakveck

 • Skrynklig haka

 • Gummy smile (synligt tandkött)

 • Överläppskonturer, för att ge ett lyft

 • Näsrynkor

 • Avsmalning av ansikte

Man kan också öppna upp blicken och göra ett ögonbrynslyft i samband med behandling av rynkor runt ögon.

Att tänka på inför behandling med Botox

 • Ej vara gravid eller ammande
 • Ej ha en pågående infektion, feber, sjukdomskänsla i kroppen (snuva går bra)

Att tänka på efter behandling med Botox

 • Ej basta eller sola en vecka efter behandlingen
 • Du bör inte träna 24h efter behandlingen
 • Ej massera eller gnugga i det behandlande området några dagar efter behandlingen

Priser på botoxbehandlingar

Vid behandling mellan ögonbryn, panna och runt ögonen.

 • Ett område: 2700 kr

 • Två områden: 3200 kr

 • Tre områden: 3700 kr

 • Läppar, sura mungipor, näsrynkor, hakveck eller skrynklig haka: 1500 kr

Botox för behandlingar mot spännings-
huvudvärk, migrän och tandgnisslan

Många med spänningshuvudvärk, migrän och tandgnissel kan bli hjälpa av en botoxbehandling. Botox blockerar de nervsignaler som får muskler att spännas. Genom att minska muskelspänningar och nervretningar i de områden som behandlas, neutraliserar Botox viktiga bidragande faktorer till dessa besvär.

Spänningshuvudvärk & migrän

Den vanligaste formen av av huvudvärk är spänningshuvudvärk. Huvudvärken kan bero på spända muskler, men den kan även ha andra orsaker. Värken utlöses ofta av t.ex stress, trötthet och känslomässiga påfrestningar.

Migrän är en mycket smärtsam huvudvärk. Den drabbar oftast bara ena sidan av huvudet och kan föregås av synrubbningar som ofta följs av illamående och kräkningar. Migrän är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 15 procent av befolkningen i västvärlden.

Botoxinjektioner vid spänningshuvudvärk och migrän har visat sig vara mycket effektivt. Biverkningar är få. Man kan inte bota besvären men man kan lindra dem. De allra flesta upplever att spänningar minskar betydligt och att migränattacker blir mildare och färre efter en botoxbehandling. Resultatet är märkbart 7-14 dagar efter behandlingen och varar i 3-6 månader.

Tangnisslan

Tandgnissling är ett vanligt problem som beror på spänningar i tuggmuskulaturen. Orsaken till tandgnissel är ofta stress och den vanligaste behandlingen är bettskena i munnen nattetid. Bettskenan upplevs dock ofta som besvärlig av både praktiska och sociala skäl. En behandling med Botox kan spara både tänderna och nattsömnen. Vid behandlingen injiceras Botox i käkmuskeln men en mycket tunn nål.

Botox blockerar då nervsignaler och begränsar aktiviteten i tuggmuskulaturen. Det gör att muskeln blir mer avslappnad och inte kan pressa ihop käkarna lika mycket. Biverkningarna av en botoxbehandling för tandgnissel är ovanligt. Man kan uppleva lättare besvär av muntorrhet i några dagar. Effekten kommer efter 7-14 dagar och varar i 3-6 månader.

Vid försvagning av tuggmuskulaturen kan man få en något smalare ansiktsform vilket i många fall anses som en kosmetisk bonus, framförallt av kvinnor.

Vill du veta mer om behandling av spänningshuvudvärk, migrän och tandgnisslan?